Jag har kunder som söker följande:

– Bostadsrätt i markplan (90-110 kvm) på Björnstjernegatan 12 eller 14

– Kolonistuga i Östra Sommarstaden på minst 40 kvm

– Hus i Sandskogen på den södra sidan, havssidan